Điều Khoản và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với 88betlink (gọi là “Chúng tôi” hoặc “88betlink.com.se”). Trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

**1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

a. Mọi quyền sở hữu trí tuệ của nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu tượng, video, và mã nguồn, thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên đối tác có liên quan. b. Bạn cam kết không sao chép, phát sóng, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

**2. Sử Dụng Dịch Vụ:

a. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật lệ hiện hành.

b. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào mà không cần giải thích.

**3. Tài Khoản Người Dùng:

a. Để sử dụng một số tính năng trên trang web, bạn có thể cần đăng ký một tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin đăng nhập của mình.

b. Bạn không được chia sẻ thông tin tài khoản của mình với bất kỳ ai khác và chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động từ tài khoản của mình.

**4. Bảo Mật Thông Tin:

a. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

b. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm bảo mật nào hoặc việc sử dụng trái phép của tài khoản của bạn.

**5. Nội Dung Người Dùng:

a. Khi đăng tải hoặc chia sẻ nội dung lên trang web, bạn cam kết rằng bạn là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng và phổ biến nó.

b. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là vi phạm điều khoản và điều kiện của chúng tôi mà không cần báo trước.

**6. Thay Đổi Điều Khoản:

a. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp theo của bạn sau các thay đổi này đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

**7. Chấp Nhận và Hiểu Biết:

a. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện được mô tả trong tài liệu này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của chúng tôi, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức. Đối với mọi câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp.

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.